Back

Решение № 796 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица в СО – район „Студентски”, м. „Студентски град“

Решение № 796 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-7983/1/11.06.2021 г.) за именуване на безименна улица в СО – район „Студентски”, м. „Студентски град“, с името „Проф. Атанас Тинтеров“.