Back

Решение № 202 по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на с.Панчарево с името „Света Елена“


С Решение № 202 по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица във в.з. „Косанин дол“ от О.Т.69Ж през О.Т.69К до О.Т.69Л, представляваща поземлен имот с идентификатор 55419.6702.727 по КККР на село Панчарево, район Панчарево с името „Света Елена“.