Back

Инвестиционно предложение за: "Изграждане на Дубльор на колектор по бул. „Симеоновско шосе“ – канализация в участъка от О.Т. 71 до О.Т. 72 при ул. „Едуард Генов“

 

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

 

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда информираме за инвестиционно предложение за: Изграждане на Дубльор на колектор по бул. „Симеоновско шосе“ – канализация в участъка от О.Т. 71 до О.Т. 72 при ул. „Едуард Генов“.

 

Приложение:

Уведомление за инвестиционно предложение
Проект