7. Дом за пълнолетни лица с физически увреждания - Военноинвалиден дом „Елена и Никола Иванови”

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Военноинвалиден дом „Елена и Никола Иванови”    Директор: Георги Георгиев Телефон.: 02 997 70 42 Капацитет: 51 човека Условия: За ветерани от войните или военноинвалид с ЕР на ТЕЛК. Ред за настаняване: Подават се комплект от документи към дирекция "Социално подпомагане" по постоянен или настоящ адрес на...

8. Дом за стари хора "Надежда"

Дом за стари хора "Надежда" Директор: Десислава Велева Телефон: 992 55 38; 0899722885 Адрес: ул. „Пиротска” № 175