ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 17.01.2022 г. ще се проведе първа Кръгла маса по проект  FOOD WAVE на Столична община

 

На 17.01.2022 г. (понеделник) от 11:00 ч. Столична община организира първа Кръгла маса по проект „Хранителна вълнà – овластяване на младежите за климата” (Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action). Темата на събитието е: „(Не)Видимата връзка между изменението на климата и хранителната верига“. Кръглата маса ще се проведе онлайн чрез платформата ZOOM.

По време на Кръглата маса – дискусия ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните положителни резултати от реализирането на проект FOOD WAVE. Той е финансиран по Програма DEAR на ЕС. Водещ партньор е град Милано, а сред партньорските градовете са Лондон, Мадрид, Варшава и Загреб. Food Wave е проект, който се фокусира върху предизвикателствата на околната среда и поставя в центъра ролята на младите хора. Основната цел на проекта е повишаване на знанията, информираността и ангажираността на младежите по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни като възможност за ограничаване на климатичните промени.                                                            

Ще бъдат обсъдени актуалните теми за връзката между изменението на климата и хранителната верига. Презентация по темата ще представи Иван Паспалджиев, старши консултант в Денкщат.

Как промените в хранителния режим влияят на нашето здраве ще ни разкаже доц. Милена Георгиева от Институт по Молекулярна биология – БАН.

Връзката между целите за устойчиво развитие на ООН и устойчивото потребление на храни ще ни презентира Даринка Георгиева от Българска мрежа на Глобалния договор на ООН.

Д-р Галя Костадинова от Министерство на земеделието ще ни запознае с основните акценти в Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни (2021 – 2026 г.).

Мястото на храната не е на боклука. Какви са успешните начини за намаляване на хранителните отпадъци ще сподели с нас своя практически опит Гергана Димитрова, представител на  търговска верига Кауфланд.

Възможен ли е живот и бизнес с нулев отпадък в настоящата реалност? Отговор на този въпрос ще ни даде Блажка от Zero waste.

Кръглата маса – дискусия на тема: „(Не)Видимата връзка между изменението на климата и хранителната верига“ ще се проведе онлайн чрез платформата ZOOM.

https://us02web.zoom.us/j/84456713674?pwd=SytlZUtwSUVpZnE3TjRxY0JoM1hLZz09
    Meeting ID: 844 5671 3674
    Passcode: 659822

Каним Ви да се присъедините и да попълните регистрационната форма:
https://form.jotform.com/213533277579061

Бъдете с нас на 17.01.2022 г. (понеделник), за да научите нови, полезни и любопитни неща за това как начинът, по който произвеждаме, разпространяваме и консумираме храна допринася за изменението на климата. Как тази промяна в средата променя и нас самите.

 Проект "Хранителна вълнà – овластяване на градската младеж за климата”
(Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action)

 

От м. декември 2019 г. Столична община е партньор в проект „Хранителна вълнà – овластяване на градската младеж за климата” (Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action), финансиран по Програма на Европейската комисия „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“ DEAR. Водещ партньор за изпълнение на проекта е град Милано, а сред партньорските градовете са Лондон, Франкфурт, Мадрид, Варшава и Загреб.

Основната цел на проекта е повишаване на знанията, информираността и ангажираността на гражданите на ЕС по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни за смекчаване на и адаптация към климатичните промени.

Дейностите, които ще се изпълнят в рамките на проекта от Столична община включват: изготвяне на информационни материали за връзката между храната и климата, провеждане на конкурс за събития на открито, организиране на информационни събития на открито с ангажиране на местни популярни лица, провеждане на 3 летни училища по темата на проекта с участието на общо 90 подбрани младежи и провеждане на 3 тематични работни срещи с ученици в горните класове и студенти в столични университети.

Предвид пандемията, свързана с разпространението на Covid-19, се предвижда дейностите по проекта да бъдат адаптирани според настоящата ситуация.

Предвиденият бюджет за изпълнение на дейности от Столична община е в размер на 247 854.8 евро, от които 223 069.32 евро безвъзмездно финансиране и 24 785.48 евро, предоставени като собствен принос на Столична община.

Проектът е с период на изпълнение от 48 месеца (12.2019 – 11.2023).