Title Publish Date
Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини 24.07.2017
Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на средства за издръжка и ремонти на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища 19.07.2017
Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на средства за финансово подпомагане на малко училище и детска градина през 2017 г. 14.07.2017
Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонтни дейности, свързани с подобряване на МТБ в общинските училища на територията на Столична община 14.07.2017
Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти за подобряване на МТБ в общинските училища през 2017 година 06.06.2017
Разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции през 2017 г. 13.03.2017