Title Publish Date
Протокол от 21.09.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-330/03.08.2022 г. на кмета на СО, изменена със Заповед №СОА22-РД91-369/30.08.2022 г. 29.09.2022
Протокол № 1/19.09.2022 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №СОА22-РД91-367/30.08.2022 г. на кмета на Столична община 23.09.2022
Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката и образованието – заседание на Експертна комисия от 05.07.2022 г. 19.09.2022
Протокол № 2/05.09.2022 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-371/30.08.2022 г. на кмета на Столична община 09.09.2022
В сила от 15.09.2022 г. наименованието на 141. ОУ „Народни будители“ се променя на 141. ОУ „Стоян Омарчевски“ 02.08.2022
Протокол № 1/21.07.2022 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-297/12.07.2022 г. на кмета на Столична община 22.07.2022
Предстоящо обявяване на конкурс за длъжност „директор“ на общинска детска градина 31.05.2022
Утвърдени от кмета на Столична община Правила за условията и реда за предоставяне на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите на общинските училища и детски градини за 2022 г. 20.05.2022
Заповед на кмета на Столична община за утвърждаване на формули и правила за разпределение на бюджета по дейности в общинските образователни институции за 2022 г. 12.04.2022
Компенсация на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища на територията на Столична община, поради липса на свободни места 20.12.2021