Title Publish Date
Информация към 17.05.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 18.05.2021
"Зелени" коридори в 8 общински ДКЦ-та от понеделник 12.05.2021
Информация към 10.05.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 12.05.2021
Заповед № СОА21-РД09-659/11.05.2021 г. за изменение за Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община, изм. със Заповеди №№ СОА20-РД09-2704/29.10.2020 г., СОА21-РД09-198/30.01.2021 г. на кмета на СО за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак 11.05.2021
Информация към 26.04.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 27.04.2021
Заповед № СОА21-РД09-591/22.04.2021 г. за преустановяване на културните и развлекателни мероприятия на територията на Столична община 22.04.2021
Информация към 19.04.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 20.04.2021
Проведе се Софийски оперативен щаб за COVID 19 19.04.2021
Столична община закупува апарати за подаване на въздух за пациенти с КОВИД 16.04.2021
Информация към 12.04.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 13.04.2021