Back

Заповед за отменяне временно на почасовото платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“, до 04.05.2020 г.

Заповед № СОА20-РД09-1712/24.04.2020 г. на кмета на Столична община за отменяне временно на почасовото платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“, до 04.05.2020 г.