КОМПЛЕКСИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Център за обществена подкрепа

Адрес: гр. София, ул. „Лада” № 2
Директор: Вилма Петкова
Тел.: 02 813 02 50 (централа), 02 813 02 64 (директор)
Факс: 02 813 02 66
Капацитет: 120 места

Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Звено "Майка и бебе" ЦОП

Адрес: гр. София, ул. „Лада” № 2
Директор: Вилма Петкова
Тел.: 02 813 02 50 (централа), 02 813 02 64 (директор)
Факс: 02 813 02 66
Капацитет: 10 места