Заседание № 48 на ОССП (№ 8 / 2016 ) / 20.10.2016 г.

Дневен ред:

1. Обсъждане на предложения за продължаване договорите за ползване на социални услуги на лица, настанени в Центровете за временно настаняване на територията на Столична община.

2.  Представяне на планираните за разкриване нови социални услуги на територията на Столична община, които ще бъдат заложени в Стратегията за развитие на социалните услуги на територията на област София-град.

3. Разни.

Място на провеждане: Дирекция „Социални дейности”

бул. „Княгиня Мария Луиза" № 88, ет. 5 - залата

Дата на провеждане: 20.10.2016 г.

Начален час: 10.00

17.10.2016