Заседание № 47 на ОССП (№ 7 / 2016) / 13.09.2016 г.

Дневен ред:

1. Обсъждане на предложения за промени в Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”.

2. Разни.

Място на провеждане: Столична община ул. „Московска" № 33 – официална зала

Дата на провеждане: 13.09.2016 г.

Начален час: 11.00

01.09.2016