Заседание № 44 на ОССП (№ 4 / 2016) / 25.05.2016 г.

Дневен ред:

  1. Обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
  2. Разни.

Място на провеждане: ул. „Московска" № 33, ет. 1 – официална зала на СО
Дата на провеждане: 25.05.2016 г.
Начален час: 15:00

19.05.2016