Заседание № 39 на ОССП (№ 4 / 2015) / 06.11.2015 г.

Дневен ред:

  1. Обсъждане на предложения за продължаване договорите за ползване на социални услуги на лица, настанени в Центровете за временно настаняване на територията на Столична община.
  2. Разни.

Място на провеждане: залата в дирекция „Социални дейности”, бул. „Кн. Мария Луиза" № 88, ет. 5
Дата на провеждане: 06.11.2015 г.
Начален час: 10:00

05.11.2015