Започва ремонтът на ул. „Първа българска армия“ в участъка от ул. „Мара Бунева“ до бул. „Илиянци“

В неделя, 4 юли, започва ремонтът на ул. „Първа българска армия“. По време на строителните дейности ще се подменят инженерните мрежи,  ще се изгради нова асфалтова настилка, тротоари,  улично осветление и нова захранваща кабелна мрежа. 

Предвидено е изграждане на цялостно отводняване на пътните платна и тротоарите с необходимия брой улични оттоци и нови канали, което ще даде възможност за осигуряване на нормални условия за отводняване на пътното платно и прилежащите терени.

За да се гарантира достъпна среда, при пешеходните пресичания са предвидени понижения на бордюрите и тротоарните настилки. Специално внимание е отделено на достъпната среда в зоната на спирките, с ясно обозначаване на тактилните ивици и влагане контрастна по цвят настилка в зоната на спиркостоянките. За подобряване безопасното пешеходно пресичане при ул. „София”, ул. „Ком“, ул. “Емборе“ ще бъдат изградени  повдигнати и осветени пешеходни пътеки тип „Зебра”. Предвидено е обособяване на места за контейнерите за сметосъбиране. По време на дейностите ще бъде изпълнен и проект за засаждане на дървета от вида кълбовиден шестил, иглолистни дървета и храсти, както и ще бъде направена реконструкция на същестуващите зелени площи в зоната на обекта.

Строителството ще започне в два участъка: от река Суходолска до ул. „Нешо Бончев“ и от ул. „София“ до ул. „Мара Бунева“.

За подробности относно организация на движението за реконструкция на ул. „Първа българска армия“ от мостa на река Суходолска до ул. „Мара Бунева“ – ТУК

03.07.2021