Започва реконструкцията на трамвайната линия по бул. “Цар Борис III“

 

"На 10 април, събота, започва реконструкция на трамвайното трасе по бул. “Цар Борис III“, като целият участък от обръщателно ухо „Съдебна палата“ до трамвайно ухо “Княжево” ще бъде изпълнен поетапно. Този участък обслужва трамвайна линия № 5, която е най-натоварената линия в София. В обхвата на реконструкцията се включва подмяна на релсовия път, контактно-кабелната мрежа, улично осветление, ремонт на пероните на спирките, пътното платно и тротоарите." Това каза днес заместник-кметът по строителство инж. д-р Ангел Джоргов.

Строителството ще се изпълнява поетапно – Първи етап на строителството обхваща трасето по бул. „Македония“ и участъка от пл. „Руски паметник“ до трамвайно ухо „Бъкстон“. Втори етап от трамвайното ухо „Бъкстон“ до трамвайно ухо „Княжево“.

По бул. "Македония" трасето на трамвайната линия се запазва в центъра на обособеното трасе. Релсовия път на бул. „Македония” се предвижда да бъде с тревно покритие и създаване на т.нар. „зелен трамвай“ и линеен парк.

Трамвайното движение в участъка от ухо „Бъкстон“ до пл. „Македония“ ще бъде спряно, като ще бъде осигурена заместваща автобусна линия № 5-ТМ, която ще спира на всички спирки по трасето на трамвайна линия № 5.

С оглед намаляване на затрудненията на живущите в района, както и за осигуряване на проходимост на автомобилното движение, участъкът по бул. „Македония“ ще се работи на два подетапа – Първият от тези подетапи предвижда затваряне на южното локално платно, като ще се осигурят обходни маршрути. Ще се осигурят пешеходни преминавания при ул. „Ивайло“ и ул. „20ти април“.

Местата за паркиране в ремонтирания участък ще бъдат запазени на 70%. Стикерите за платено паркиране ще важат и за съседни подзони, за което е внесен доклад в Столичен общински съвет, поясни зам.-кметът по строителство.

Вече са доставени 13 нови трамвайни мотриси, които ще се движат по новите релси. Ще бъдат обновени пероните и спирките на градския транспорт. Проектът включва и доставка и монтаж на видеонаблюдение по спирките на трамвайното трасе.

Проектът за реконструкция на трамвая по бул. “Цар Борис III“ е част от проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01/21.02.2018 г., изменен с № BG16RFOP001-1.041-0001-С03/21.02.2021 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община.

Автобуси ще заместват временно трамваите по бул. “Цар Борис III“.

От 10.04.2021 г. до 09.10.2021 г. се въвеждат временни промени в организацията на градския транспорт във връзка с реконструкцията на трамвайния път по бул. „Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Братя Бъкстон“ до бул. „Христо Ботев“.

Забранява се влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по централното и южното локално пътно платно и разделителните ивици на бул. „Македония“ в участъка от пл. „Руски паметник“ до бул. „Христо Ботев“.

Маршрутът на трамвайни линии №№ 4 и 5 се променя, както следва:

Трамвайна линия № 4 ще се движи по маршрут (в посока бул. „Никола Петков“): от кв. „Орландовци“ по действащия маршрут до кръстовище ул. „Алабин“ – бул. „Христо Ботев“, по бул. „Христо Ботев“ и по маршрута на трамвайни линии №№ 8 и 10 през площад „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“, по бул. „Константин Величков“ и по маршрута на трамвайна линия № 11 по бул. „Възкресение“, бул. „Никола Мушанов“ и бул. „Овча купел“ до бул. „Цар Борис III“ и по бул. „Цар Борис III“ по маршрута до бул. „Никола Петков“ двупосочно.

Трамвайна линия № 5 ще се движи по маршрут от кв. „Княжево“ до трамвайно ухо „Бъкстон“. Разкрива се временна крайна и начална спирка в трамвайно ухо „Бъкстон“.

Разкрива се временна автобусна линия № 5-ТМ с маршрут от кв. „Овча купел“ до площад „Възраждане“, както следва:

- в посока площад „Възраждане“: от спирка с код 0876 „Кв. "Овча купел“ на бул. „Цар Борис III“ за автобусна линия № 260 (крайна и начална) по бул. „Цар Борис III“ и бул. „Ген. Тотлебен“ до площад „Руски паметник“, по бул. „Ген. Скобелев“, по бул. „Александър Стамболийски“ до южното (трамвайно платно) на площад „Възраждане“, където се разкрива крайна спирка за маршрута;

- в посока кв. „Овча купел“:  от начална спирка трамвайната с код 1269 „Площад "Възраждане“ за трамвайни линии №№ 8 и 10 по бул. „Христо Ботев“, по бул. „Македония“, площад „Руски паметник“, по бул. „Ген. Тотлебен“, бул. „Цар Борис III“, по бул. „Братя Бъкстон“, по ул. „Тодор Каблешков“ и по бул. бул. „Цар Борис III“ до началната спирка с код 0876 „Кв. "Овча купел“.

Автобусите ще спират:

- на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на трамвайната спирка с код 1269 „Площад "Възраждане“ за трамвайни линии №№ 8 и 10;

- На временни спирки в посока площад „Възраждане“

- с код 6094 „Ж..к. "Бъкстон“ на перона на трамвайната спирка в посока кв. "Княжево";

- с код 6095 „Ул. "Нишава“ на перона на трамвайната спирка в посока кв. "Княжево";

- с код 6096 „Ж..к. "Хиподрума“ на перона на трамвайната спирка в посока кв. „Княжево“;

- с код 6097 „Ж..к. "Лагера“ на перона на трамвайната спирка в посока кв. "Княжево";

- с код 6098 „УМБАЛСМ "Пирогов“ на перона на трамвайната спирка в посока кв. "Княжево";

- с код 6409 „Бул. "Александър Стамболийски“ на бул. „Александър Стамболийски“ след десния завой от бул. „Ген. Скобелев“.

Закрива се платената зона за паркиране в обхвата на спирките:

- с код 6091 „Площад "Възраждане“;

- с код 6092 „Площад "Македония“ в северното локално платно на бул. „Македония“ след десния завой от бул. „Христо Ботев“;

- с код 6093 „Площад "Руски паметник“ в северното локално платно на бул. „Македония“;

- с код 6132 „УМБАЛСМ "Пирогов“ на бул. „Ген. Тотлебен“;

- с код 6134 „Ж..к. "Лагера“;

- с код 6135 „Ж..к. "Хиподрума“;

- с код 6136 „Ул. "Нишава“.

В общият участък по бул. „Цар Борис III” автобусни линии № 63 и № 260 ще запазят интервалите си на движение и ще спират на всички трамвайни спирки, с което допълнително ще се обезпечи транспортното обслужване в спрения трамваен участък.

 

 

 

06.04.2021