Започна строителството на нова сграда към 177. детска градина в "Подуяне"

Започна изграждането на разширение на детска градина с нова сграда в столичния район "Подуяне". Тя е пристройка към 177. детска градина „Лютиче“. Строителната площадка е открита на 9 март 2021 г.

Детската градина има 6 групи, а с разширението ще се прибавят още – 2 яслени и 2 градински групи. В новата сграда ще има и физкултурен салон. В дворното пространство ще бъдат направени освен 4 детски площадки за новите градински и яслени групи и изцяло нови за останалите 6.

Общо за обекта ще бъдат финансирани 3.5 млн. лева от бюджета на Столична община.

В район "Подуяне" се извършва и реконструкция на съществуващата сграда на ДГ № 20 „Жасминов парк“, която се разширява с 2 групи. Към същата детска градина бе изпълнена и нова сграда за 4 групи на мястото на бивша постройка с етернитови панели.

В момента на територията на Столична община се изграждат и реконструират детски градини в районите "Триадица", "Студентски", "Лозенец", "Витоша", "Кремиковци", "Изгрев", "Овча купел", "Люлин", "Възраждане".

24.03.2021