Започна реконструкцията на трамвайния релсов път на бул. „Цар Борис III“

Днес, 10 април, започна реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Цар Борис III“. Проектът включва трасе с дължина от 8,3 километра от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“ без участъците на пл. „Руски паметник" и кръстовището на бул. „Цар Борис III" и бул. „Г. Делчев“. Трамвайната линия е най-старата в София и най-натоварената.

Реконструкцията предвижда да обхване трамвайния релсов път по бул. ”Цар Борис ІІІ” от обръщателно ухо „Съдебна палата“ до трамвайно ухо “Княжево”, без участъка на пл. “Руски паметник“, които беше обновен преди няколко години. В обхвата на реконструкцията се включва подмяна на релсовия път, контактно-кабелната мрежа, улично осветление, ремонт на пероните на спирките, а в участъците при бул. „Македония“, ул. „Алабин“, и кв. „Княжево" ще се реконструират и пътното платна и тротоарите. Ще бъдат монтирани спиркови навеси по цялото трасе на трамвайния участък, както и 24 камери за видеонаблюдение.

"Строителството ще се изпълнява поетапно. Първият етап обхваща трасето по бул. „Македония“ и участъка от пл. „Руски паметник“ до трамвайно ухо „Бъкстон“. В пространството между площад "Македония" и "Руски паметник" ще бъде изграден линеен парк със зони за отдих и озеленяване." Това каза инж. Ангел Джоргов – зам.-кмет на Столичната община.

С оглед намаляване на затрудненията на живущите в района, както и за осигуряване на проходимост на автомобилното движение, участъкът по бул. „Македония“ ще се работи на два подетапа. Първият от тези подетапи предвижда затваряне на южното локално платно. Затворено е и трамвайното трасе, като  се осигуряват пешеходни преминавания при ул. „Ивайло“ и ул. „20-ти април“. За времето на ремонтните дейности ще бъде закрита зоната за паркиране в южния локал, както и ще бъде премахнато косото паркиране в средата на булеварда, живущите, които имат стикери за „зелена зона“  ще имат възможност да паркират в съседните подзони. По време на строителните дейности е осигурена заместваща автобусна линия, която ще спира на всички спирки по трасето на трамвайна линия № 5.

Обектът е част от  проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

10.04.2021