Изпълнява се реконструкцията и на втория етап от бул. „Първа българска армия“

Започнаха строителните дейности по втория етап от цялостната рехабилитация на бул. „Първа българска армия“ между р. Суходолска и бул. „Илиянци“. Цялостната реконструкция на трасето включва значително уширение на пътното платно (на 12 м), както и подмяна на канализационната и водопроводна мрежа. В допълнение ще бъдат изградени нови улични оттоци за осигуряване на отводняването и пресичания с тръбни мрежи.

„Новият, втори участък от бул. „Първа българска армия“, на който започнахме да извършваме цялостна рехабилитация, е с дължина 880 м. Тя представлява планирано продължение на дейностите от първия етап, които извършихме между ул. „Мара Бунева“ до р. Суходолска, с дължина от 1200 м. Сега стартираме от реката и ще продължим до бул. „Илиянци“. Предвижда се да приключим с всички строително-ремонтни дейности, включително и с ландшафтната архитектура, до края на месец август“ – каза зам.-кметът по строителство в Столична община инж. Ангел Джоргов.

Във връзка с реализацията на ремонта движението за леки автомобили е затворено по цялото трасе – от река Суходолска до бул. „Илиянци“. За транспортните средства, обслужващи бизнеса в района, се осигурява пропускателен режим. За обществения транспорт са осигурени обходни маршрути. Преминаването на пешеходци се осъществява по двата съществуващи тротоара.


21.05.2022