Започна изграждането на ул. “Стефан Дуньов“, кв. “Модерно предградие“, след полагането на канализация

Приключи изграждането на втория участък на канализацията в кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“, и започна строителството на участък от ул. „Стефан Дуньов“. С изграждането на канализационните клонове се реконструира и съпътстващата водопроводна мрежа. Изградени са 470 м канализация и са реконструирани 640 м водопроводна мрежа, касаеща 38 поземлени имота.

С реализацията на главните канализационни колектори е възможно изграждане на вътрешнокварталната ВиК мрежа, включително канализация по улиците „Антон Кецкаров“, „Братя Станиславови“, „Старата църква“, „357“, „378“ и ул. „Справедливост“.


 

26.09.2019