Започна изграждането на разширение на детска градина в ж.к. “Дружба“

Започна изграждането на ново тяло към 88. ДГ „Детски рай“ в ж.к. „Дружба-2". С пристройката ще бъде разширена детската градина с една градинска и три яслени групи.

Предвидено е към всяка група да има необходимите помещения – занималня, съблекалня, тоалетни.

Новата сграда ще бъде свързана посредством топла връзка със старата. Ще има и асансьор.

Ще бъдат оформени и четири нови площадки за всяка от групите.

Допълнителна реконструкция ще бъде извършена на спортната площадка и четири от детските площадки.

На съществуващата сграда ще бъдат изпълнени и мерки за енергийна ефективност с полагане на топло- и хидроизолация, както и ще бъде извършен цялостен ремонт на покрива.

31.03.2021