Започна изграждането на канализационна мрежа за кв. „Кръстова вада-изток”

На 18 октомври 2022 г. (вторник) в столичния район „Лозенец“ се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности по изграждане на канализационна мрежа в квартал „Кръстова вада-изток“. Събитието се проведе в изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

На събитието присъстваха д-р инж. Ангел Джоргов – зам.-кмет, направление „Обществено строителство“ в Столична община, инж. Петър Костов – директор дирекция „Строителство“ в Столична община, и г-н Константин Павлов – кмет на район „Лозенец”. Те подчертаха, че реализирането на обекта е от изключителна важност, за да бъде възможно отвеждането на отпадъчните води, както от кв. „Кръстова вада-изток“, така и от други, по-високо разположени територии. Новоизградената смесена канализационна мрежа ще е с обща дължина 1452 м, като към канализационната мрежа на Столична община ще бъдат присъединени 359 еквивалент жители.

Общата стойност на обекта кв. „Кръстова вада-изток“ е 2 710 920,00 лв.

Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Изграждането на модерна техническа инфраструктура е водещ приоритет на Столична община с оглед постигането на балансирана, качествена и устойчива жизнена среда.

19.10.2022