Зам.-кметовете Мирослав Боршош и Ангел Джоргов обсъдиха реконструкцията на театър „София“ с актьорите от театъра

Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ – и инж. Ангел Джоргов, заместник-кмет в направление „Обществено строителство“, се срещнаха на 17 януари с екипа на театър „София“ по повод проекта за основен ремонт и реконструкция на общинския културен институт и сроковете за неговото осъществяване.

В срещата участва директорът на театър „София“ Ириней Константинов и главният проектант на реконструкцията арх. Ангелов.

Срещата беше инициирана от заместник-кмета Мирослав Боршош във връзка с опасенията на екипа на театър „София“, че има риск дългочаканият и наложителен ремонт да бъде осуетен. Артисти, технически персонал и администрация зададоха въпроси на заместник-кметовете и на главния проектант, свързани с конкретното изпълнение на реконструкцията и сроковете за изпълнение. Те изразиха и своето желание реконструкцията да започне в най-скоро време.

Мирослав Боршош увери събралите се артисти, технически и административни служители, че лично се ангажира с успешната реализация на ремонта в планираните срокове и ще защитава интересите на хората от театъра. Боршош заяви, че провокациите и политическото говорене не са допустими по темата и не са в интерес на театъра и публиката. Заместник-кметът подчерта, че за него и за ръководството на Столична община този ремонт е кауза, която ще бъде изпълнена успешно и с грижа за хората, работещи в театъра.

В подкрепа на думите му се присъедини и инж. Ангел Джоргов, които представи проекта пред артистите и етапите на реализацията му. По време на реконструкцията ще се изпълнят мерки за енергийна ефективност на сградата, ще бъдат почистени скулптурните пластики, които се намират на  фасадата, а облицовката ще бъде подновена с материал от естествен камък като се запазва оригиналния външен вид на сградата.

Ключов елемент от реализацията на проекта е въвеждането на мерки за енергийна ефективност на сградата, цялостен ремонт на покрива, подмяна на остарялата и неефективна дограма на прозорците с нова, модернизация и осъвременяване на начините за отопление на сградата, включително  изграждане на радиаторно отопление на общите помещение и цялостна климатична инсталация, цялостна подмяна на електрическата, ВиК и отоплителна инсталация. С изпълението на тези  дейности се очаква драстичен спад в месечните разноските на театъра за отопление, с което се дава възможност за пренасочване на средствата към други, свързани със същинската дейност на театъра, дейности като нови представления. 

Наред с всичко останало, в резултат на ремонтните дейности ще бъдат обособени над 15 нови помещение във вътрешността на сградата, без за това да се налагат конструктивни изменения. Новите помещения ще подобрят средата за работа на театралните работници, както и ще увеличат възможностите и ще разширят обхвата на дейностите им.

Не на последно място, в резултат от ремонтните дейности, театър "София" ще стане напълно достъпен за хора в неравностойно положение – в резултат на ремонта ще бъде осигурен достъп до вътрешността на театъра и залите за хора в неравностойно положение.

Джоргов поясни, че в края на  декември 2021 г. е открита процедура за провеждане на обществена поръчка за изпълнител на ремонта. Срокът за подаване на оферти е 24 януари 2022 г., а крайната дата за изпълнението му е 31 декември 2023 г.

19.01.2022