Закупуването на нова апаратура за Втора АГ "Шейново" предстои да обсъди СОС

Общинската Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД иска да закупи със собствени средства нова медицинска апаратура, както и да извърши основен ремонт на асансьора в болницата. Доклад с това предложение ще бъде обсъден в четвъртък от Столичния общински съвет (СОС).

"Новата техника е необходима за подобряване на диагностиката и въвеждане на съвременни методики в акушеро-гинекологичната помощ в болницата" – посочи изпълнителният директор на "Шейново" д-р Румен Велев. Новата апаратура е за ултразвукова диагностика 3 – 4 D, лапароскопска система последно поколение, апарат за коагулация, както и апарат за оцветяване на хистологичните материали. Инвестицията е на обща стойност до 406 000 лв. с ДДС.

Очаква се да бъде ремонтиран и асансьор на лечебното заведение, за което са необходими до 10 000 лв. Закупуването на дълготрайните материални активи ще е със собствени средства на болницата и при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки.

Разрешение от СОС за инвестиция със собствени средства иска и ръководството на Центъра за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски" ЕООД. Общинският съвет трябва да реши дали да позволи на лечебното заведение да купи със собствени средства дизел генератор за аварийно захранване, на стойност до 27 000 лева. Управителят на ЦПЗ д-р Анна Попова изтъква липсата на алтернативно захранване в лечебното заведение, а дизел генераторът ще е допълнителен източник на електроенергия.

25.05.2022