Заключителен етап и представяне на резултати от проведено обучение по проект "Инкубатор на интегрирани градски образователни мрежи"

На 27 ноември 2019 г. в Столичната община ще се проведе валоризационна конференция по проект „Инкубатор за интегрирани градски образователни мрежи“.

Организатор на инициативата е „Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието – Интераула”, с подкрепата на Столичната община,   дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“.

Програмата на събитието включва представяне на проектните резултати и запознаване с разработените в рамките на проекта иновативни визии на шестте младежки екипа за създаването на интегрирани градски образователни мрежи на територията на София-град.

Официални гости на форума ще бъдат доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община, направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“, г-н Диян Стаматов – общински съветник, г-жа Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, експерти от Столичната община и заместник-кметове на районни администрации.

Място на провеждане: Заседателната зала на Столичната община, ул. "Оборище" № 44, ет. 1. Официално откриване: 15:00 часа.

25.11.2019