Забранява се влизането на пътни превозни средства по трамвайния релсов път на ул. „Каменоделска” между ул. „Козлодуй” и ул. „Индустриална”

От 01.07.2019 г. до 04.08.2019 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства (ППС) по трамвайния релсов път на ул. „Каменоделска” между ул. „Козлодуй” и ул. „Индустриална”. Движението на пътни превозни средства ще се извършва по една пътна лента в посока с широчина 3.5 метра на улицата в същия участък.

Промените в организацията на движение се правят във връзка с модернизацията на железопътен участък София – Елин Пелин.

28.06.2019