Забрана за престой и паркиране на превозни средства

От 06:00 до 22:00 часа на 16.10.2019 г. във връзка със заснемането на продукция ще бъде забранен престоят и паркирането на превозни средства, както следва:

- на ул. „6-ти септември“ между ул. „13-ти март“ и ул. „Любен Каравелов“ – 10 (десет) паркоместа;

- на ул. „13-ти март“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Любен Каравелов“ – 10 (десет) паркоместа.

- на ул. „Ангел Кънчев“ между ул. „Петър Парчевич“ и ул. „Уилям Гладстон“ – 7 (седем) паркоместа.

- на ул. „Уилям Гладстон“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Рачо Димчев“ – 7 (седем) паркоместа.

15.10.2019