Втора градска болница провежда безплатни профилактични прегледи по 5 специалности

Общинската „Втора МБАЛ – София” ЕАД ще извършва безплатни профилактични прегледи по 5 специалности: кардиология, ендокринология и болести на обмяната, нервни болести, пневмология и фтизиатрия и педиатрия.

Приемът ще се извършва след предварително записване на Регистратура: тел. 02/91 58 500 от 14:00 до 16:00 часа всеки работен ден.

График за провеждане през месеците август и септември 2021 г.:

Клиника по кардиология

На партера в Приемно-консултативен кабинет за кардиологични заболявания, от 12:00 – 14:00 ч.

Месец август на: 5, 12, 19 и 29;

Месец септември на: 2, 9, 16, 23, 30;

Клиника по вътрешни болести:

Ендокринология и болести на обмяната

На партера в Приемно-консултативен кабинет за вътрешни заболявания, от 11:00 – 13:00 ч.

Месец август  на: 4, 11, 18 и  25;

Месец септември на: 1, 8, 15 и 29;

Пневмология и фтизиатрия

На партера в Приемно-консултативен кабинет за вътрешни заболявания, от 11:00 – 13:00 ч.

Месец август на: 3, 10, 17 и 24;

Месец септември  на: 7, 14, 21, 28;

Отделение  по нервни болести

На партера в Приемно-консултативен кабинет за нервни болести, от 11:00 – 13:00 ч.

Месец август  на: 4, 11, 18 и 25;

Месец септември  на: 1, 8, 15 и 29

Клиника по педиатрия

На партера в Приемно-консултативен кабинет за детски болести, от 11:00 – 13:00 ч.

Месец август  на: 4, 11, 18 и  25;

Месец септември на: 1, 8, 15 и 29;

29.07.2021