Временно се забранява престоят и паркирането в участък на бул. "Витоша“

Във връзка с провеждане на Национална работна среща в НДК на ПП ГЕРБ на 20.01.2019 г. от 08:00 до 14:00 часа се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците в работната среща) на бул. "Витоша“ между бул. "Патриарх Евтимий“ и бул. "Пенчо Славейков“.

18.01.2019