Временно се забранява влизането по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”

От 15.10.2019 г. до 30.10.2019 г. продължава забраната за влизането на превозни средства по лявата пътна лента от южното пътно платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” в участъка между ул. „Мизия” и ул. „Шипка”. Движението ще се извършва еднопосочно в две пътни ленти от южното пътно платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” в същия участък в посока ул. „Оборище”.

Причината за направената промяна е извършването на строително-монтажни работи по обект: "Метро София – ІІІ диаметър – Позиция 4 – от ул. ”Житница” до бул. ”Янко Сакъзов” – тунелен участък – Етап 3 за Вентилационна уредба 7 при Военна академия – ВОД." 

14.10.2019