Временно се забранява престоят и паркирането

Във връзка със заснемането на филм ще бъде забранен престоят и паркирането на превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

• На 21.10.2019 г. от 09:00 до 16:00 часа на ул. „Удово“ между ул. „Доспат“ и ул. „Шандор Петьофи“ – 6 (шест) паркоместа;

• На 21.10.2019 г. от 16:00 до 20:00 часа:

- на ул. „Милосърдна“ – 10 (десет) паркоместа;

- на ул. „Здраве“ между ул. „Милосърдна“ и ул. „Хан Пресиян“ – 5 (пет) паркоместа;

• На 23.10.2019 г. от 07:00 до 11:00 часа на ул. „Московска“ между ул. „Г. С. Раковски“ и бариерата на Британското посолство – 6 (шест) паркоместа;

• На 26.10.2019 г. от 08:00 до 16:00 часа на ул. „Оборище“ между ул. „Кракра“ и бул. „Васил Левски“ – 6 (шест) паркоместа.

21.10.2019