Временно ограничение на престой и паркиране

Във връзка със заснемането на рекламен клип на 5 и 6 октомври 2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на колите на снимачния екип, както следва:

1. От 21:00 часа на 05.10.2019 г. до 07:00 часа на 06.10.2019 г. на ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“ – 16 (шестнадесет) паркоместа.

2. От 08:30 до 14:30 часа на 06.10.2019 г. на ул. „Цар Калоян“ № 7 – 3 (три) паркоместа, и на ул. „Цар Калоян“ № 6 – 1 (едно) паркомясто.

3. От 07:00 до 12:00 часа на 06.10.2019 г. на ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“ – 12 (дванадесет) паркоместа.

4. От 03:30 до 07:30 часа на 06.10.2019 г. на ул. „Ген. Гурко“ между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Кн. Александър I“ – 8 (осем) паркоместа.

5. От 07:30 до 14:30 часа на 06.10.2019 г. на ул. „Врабча“ от № 1 до № 10 – 8 (осем) паркоместа.

6. От 09:30 до 17:30 часа на 06.10.2019 г., на ул. „Париж“ № 2 – 4, – 2 (две) паркоместа, и на ул. „Париж“ № 6 – 8 – 2 (две) паркоместа.

Забранява се влизането на пътни превозни средства на интервали от 1 до 3 минути, както следва:

1. От 08:30 до 12:00 часа на 06.10.2019 г. на кръстовището на ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Стефан Караджа“.

2. От 14:30 до 19:00 часа на 06.10.2019 г. на кръстовището на ул. „Париж“ и ул. „Врабча“.

04.10.2019