Временна забрана за паркиране по ул. „Милин камък“

На 09.10.2019 г. от 15:00 ч. във връзка с организирано събитие ще бъде забранено паркирането и престоят на превозни средства по ул. „Милин камък” между бул. „Джеймс Баучър” и бул. „Свети Наум”. Ограничението важи до приключването на събитието.

08.10.2019