Временна забрана за паркиране на ул. „Кн. Борис I“ № 137

Oтносно провеждане на процедура за избор на главен прокурор на 24.10.2019 г. от 10:00 часа на 23.10.2019 г. до приключване на мероприятието на 24.10.2019 г. ще бъде забранен престоят и паркирането на превозни средства на ул. „Кн. Борис I“ № 137 – 2 (две) паркоместа.

22.10.2019