Временна организация на движението за ул. “Милин камък“

На 18.07.2019 г. от 15:00 часа до приключване на мероприятието се забранява паркирането на превозни средства на ул. “Милин камък“ между бул. “Джеймс Баучер“ и ул. “Св. Наум“.

18.07.2019