Временна организация на движението за ремонта на пътната връзка от бул. “България“ към бул. „Витоша“

До 15.09.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по пътната връзка от бул. „България“ към бул. „Витоша“.

Временната организация се налага във връзка с ремонта на надлеза.

16.08.2019