Временна организация на движението по ул. „Проф. Марко Семов“

До 09.08.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по югозападното пътно платно бул. „Проф. Марко Семов“ в участъка от ул. „Пловдивско поле“ до бул. „Андрей Сахаров“. Причината е изграждане на уличен канал.

02.08.2019