Временна организация на движението по ул. “Иван Вазов“

От 27.05.2019 г. до 11.07.2019 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. “Иван Вазов“ в участъка от ул. “6-ти септември“ до ул. “Г. С. Раковски“. Това се налага във връзка с ремонта на ул. “Иван Вазов“.

 

27.05.2019