Владимир Данаилов представи идеите за дигитална трансформация на София пред стартъп общността в града

По инициатива на CampusX и Българската стартъп асоциация (BESCO) заместник-кметът по дигитализация, иновации и икономическо развитие Владимир Данаилов участва в първа работна среща с технологичната и стартъп общност на София. Той представи целите и първите стъпки на новия ресор в Столичната община, който ще работи под името „Иновативна София“.

На срещата бяха дискутирани казуси, които самата екосистема зададе като приоритети за града. Сред тях са: отваряне на данните за града; предоставяне на машинно четими данни; възможности за използване на Intelligent Process Automation за извличане на информация от текст или изображения и анализирането им с изкуствен интелект (от бланки на документи до уличен трафик); може ли общината да има глас в регулаторните рамки на национално ниво; по каква процедура бизнесът може да предлага решения за внедряване на градско ниво; какви начини за по-структурирана колаборация има между града и бизнеса; с какви средства разполага градът и как ще финансира дигитални и иновативни решения; има ли нормативни актове, които възпрепятстват предоставянето на улеснени електронни услуги и ще бъдат ли актуализирани, а ще бъдат ли установени такива там, където към момента няма; има ли план по какъв начин ще се внедряват нови решения и др.

“Искаме София да бъде един от технологичните лидери на Европа, с много добра среда за живот и създаване на бизнес. Да бъде припозната като тестова площадка, като място, където се създават интелигентни градски решения, място, където се създават продукти и услуги за града от местните компании” – каза заместник-кметът Данаилов и посочи първите стъпки, в които ще се съсредоточи новото звено.

Приоритет за Столичната община е намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса с разширяването на услугите по електронен път до 170 през следващите две години, както и внедряването на по-модерни технологии, тъй като настоящата електронна система е правена преди 5 – 7 години.

Друга задача е отварянето на данните за града и използването им от бизнеса. Още тази година общината планира да покани местните стартиращи и технологични компании да тестват решения. Трябва да се даде възможност и за повече пилотни проекти и когато има разработено решение, то да може да бъде внедрено по-лесно в града. Тук се намесва важната задача пред София: изграждането на политика за данните, за да може безпрепятствено те да бъдат предоставяни при ясни правила.

Част от работата на новото звено ще бъде и приемането на предложения от бизнеса за иновации в градската среда. Компаниите ще могат да предлагат решения, да бъдат насочвани към общинско предприятие или звено в общината, което е най-подходящ партньор за проекта, за да се направи мониторинг, доказване на концепцията, измерване доколко е прагматично решението, може ли общината да предложи идеята за мащабиране, ако тя се окаже достатъчно полезна за града.

“Искаме да се обърнем малко повече към приложната страна на нещата и да действаме по-ориентирано към потребителите. Умни градски решения в полза на гражданите на София могат да бъдат предлагани от силния технологичен сектор на столицата и само в партньорство с бизнеса можем да случим успешно процеса по дигитализация на градската среда. Разбиране за нуждата от това и подкрепа има на най-високо ниво на града - кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова”, каза Владимир Данаилов по време на срещата.


 

02.03.2020