VI Туристически поход за ученици от столичните училища по маршрут – от х. «Алеко» до Черни връх, ПП «Витоша»

Столичната община организира VI Туристически поход за ученици от столичните училища по маршрут – от х. «Алеко» до Черни връх, ПП «Витоша».
Туристическият форум ще се проведе на 27 септември, Световен ден на туризма, и има за цел да запознае младите хора с ползите от планинския туризъм, да създаде позитивно отношение към природата, да изгради теоретични знания за правилата за безопасност при планински преходи, както и практически умения за оцеляване в планината. Проявата е насочена към ученици от 5. до 12. клас и е част от Годишния календарен план на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”. 

Туристическият поход ще се проведе, както следва:
08:00 ч. – Сборен пункт – Национален стадион „Васил Левски“– раздаване на сандвичи и вода и отпътуване към х. „Алеко“ с осигурен транспорт
10:00 ч. – Пристигане на х. „Алеко“ и поставяне начало на похода от х. „Алеко” до  Черни връх
12:30 – 13:30 ч. – Посрещане и награждаване на участниците, изкачили Черни връх
13:30 – 16:00 ч. – Време за обяд и представяне на новите правила по Dodgeball
16:00 ч. – Oтпътуване от х. „Алеко“ с осигурен автобусен транспорт към Националния стадион „Васил Левски“
17:00 ч. – Пристигане на Националния стадион „Васил Левски“.

Като организатор дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ ще осигури:
• Автобусен транспорт за участниците
• Туристически водачи;
• Медицинско обезпечаване на събитието (на място);
• Сандвичи и вода за участниците;
• Награден фонд;
• Планинска застраховка.

Регламент и указания

Писмо до кметове на районни администрации и директори на училища

За информация и контакт: Надежда Герова, ст. експерт в дирекция ПИСТ, тел. 02/98-10-651; 0896/84-74-51.

 

02.09.2019