Възстановяват 10 км жив плет в обособеното трамвайно трасе по булевардите “Тотлебен“ и „Цар Борис III”

Над  9500 м жив плет от вида „птиче грозде“, разположен от двете страни на обособеното трамвайно трасе от пл. "Руски паметник" до сп. "Охрид", ще бъдат изцяло възстановени в хода на строително-ремонтните дейности на трамвайното трасе, които протичат в момента. Независимо от цялостната модернизацията на трамвайния път, характерът на историческия образ на булеварда със специфичния силует на растителността, ще бъде изцяло запазена и възстановена.

„Емблематичният жив плет, характерен за обособеното трамвайно трасе по булевардите „Тотлебен“ и „Цар Борис III” предстои да бъде изцяло възстановен. Тази част от растителността, която е в добро здравословно състояние ще бъде запазена, а там където е необходимо – тя ще се допълни и обогати с нова от същия вид. Със завършването на ремонтните дейности по трамвайното трасе в края на 2023 г. живият плет ще бъде напълно възстановен“ – подчерта зам.-кметът по строителство в Столична община инж. Ангел Джоргов при редовното си посещение на строителния обект днес.

Живият плет по линията на трамвай № 5 е с ширина между 40 и 50 см и в пълнотата си ще наброи над 86 000 корена от „птиче грозде“. След окончателното завършване на ремонтните дейности по трамвайното трасе, от двете страни на живия плет, ще бъде монтиран тръбно-решетъчен парапет.

Реконструкцията на релсовия път от ухо „Съдебна палата“ до ухо „Княжево“, както и закупуването на нов подвижен състав (трамваи) за него, се реализират от Столична община по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

21.06.2022