Възможности за закупуване на нови електробуси, "зелени зони" в кварталите и модернизацията на „Топлофикация“ обсъди кметът Фандъкова с четирима еврокомисари

 

Подкрепа за разширяването на софийското метро, както и на мрежата на довеждащия транспорт изрази европейският комисар по транспорт Адина Валеан. Кметът Фандъкова представи плановете за строителството на новите метроучастъци и интермодални транспортни хъбове. Комисар Валеан представи новите възможности за закупуване на електробуси. Целта на новите превозни средства е София да изработи широка мрежа на довеждащ транспорт до метрото и до големи спирки на градския транспорт. Удобен транспорт от кварталите е ключов фактор за намаляване на използването на лични автомобили за ежедневните пътувания.

Подкрепа за разширението на софийското метро изрази и комисарят по сближаване и реформи Елиза Ферейра. Още при пускането на Третата линия на софийското метрото комисар Ферейра подчерта, че „софийското метро е един от отличните примери за добавената стойност на инвестициите на ЕС“.  При дискусиите за финансиране на двата нови участъка от Третата линия с кмета Фандъкова преди година г-жа Ферейра предложи включването им в Националния план за възстановяване и устойчивост. По време на сегашната среща двете обсъдиха възможностите за подобряване на градската среда в кварталите.  Кметът Фандъкова представи нови проекти за изграждане на "зелени зони" в кварталите, както и използването на възобновяема енергия за отоплението на общинските детски градини и училища.

По време на срещата с комисаря по околна среда г-н Синкявичюс кметът Фандъкова представи постигнатите резултати за подобряване на качеството на въздуха. „През последните 3 години София постига съответствие със средногодишната норма  за ФПЧ 10 на всички автоматични станции. А през 2021 г. само на една от станциите е регистрирано превишение на средно денонощната норма“ – заяви Фандъкова. Тя представи останалите мерки, по които градът работи за трайно подобряване на качеството на въздуха в българската столица. Комисарят изрази своята подкрепа за въвеждането на нискоемисионните зони в София, което е планирано от местната власт за тази година.

„Виждам много смисъл във финансирането на модернизацията на „Топлофикация София“ – заяви  еврокомисарят по енергетиката г-жа Кадри Симсон. Кметът Фандъкова представи изготвения план за модернизация на дружеството с изграждане на нови когенерационни мощности и изграждане на топлопреносна мрежа.

Планът за модернизация на „Топлофикация София“ беше разработен в последната година от американката консултантска компания Black&Veatch, с подкрепата на Green Energy Advisors LLC и Marathon Capital LLC. Той има за цел да стабилизира цената на топлинната енергия чрез допълнително производство на електричество от дружеството. „Освен икономически и социални ползите от проекта са и екологични. Първо, защото планът предвижда преминаване от природен газ на „зелен водород“ и понижаване на емисиите с изграждане на новите мощности“ – заяви Фандъкова. Тя подчерта, че целта на общината е да се разгледат различни възможности за финансиране на модернизацията, която е изключително важна за над 1 млн. граждани на София, които използват централно топлоснабдяване.

 

 

24.02.2022