Въвеждане на изменения по организация на движение

Във връзка с рехабилитация на бул. „Асен Йорданов” от бул. „Шипченски проход“ до бул. „Христофор Колумб“ и на ул. „Искърско шосе“ от бул. „Христофор Колумб“ до ул. „Димитър Пешев“, включително трамваен релсов път и ККМ по бул. „Шипченски проход“ и бул. „Асен Йорданов“ от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. „Проф. Цветан Лазаров“, по съществуващо положение се въвеждат следните изменения:
 
1. В частта т. 1. от Заповед № СОА19-РД95-621/04.10.2019 г., изменение на Заповед № СОА19-РД95-564/16.09.2019 г. и Заповед № СОА19-РД95-477/16.08.2019 г.:
- датата „от 18.08.2019 г. до 11.10.2019 г.“ да се чете „от 18.08.2019 г. до 31.10.2019 г.“;
2. В частта т. 2. от Заповед № СОА19-РД95-621/04.10.2019 г., изменение на Заповед № СОА19-РД95-564/16.09.2019 г. и Заповед № СОА19-РД95-477/16.08.2019 г.:
- датата „от 04:30 часа на 18.08.2019 г. до 24:00 часа на 11.10.2019 г.“ да се чете „от 04:30 часа на 18.08.2019 г. до 24:00 часа на 31.10.2019 г.“;

В останалата си част Заповед № СОА19-РД95-477/16.08.2019 г., изменена със Заповед № СОА19-РД95-564/16.09.2019 г. и Заповед № СОА19-РД95-621/04.10.2019 г., остава непроменена.

11.10.2019