Въвежда се временна забрана за престой и паркиране пред НИМ

Във връзка с провеждане на традиционна среща на президента на Републиката с ръководителите на дипломатическите мисии се въвеждат следните промени в организацията на движение:

От 12:00 часа до приключване на мероприятието на 28.01.2019 г.  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите на паркинга пред НИМ.

18.01.2019