Указания за изпълнение на дейностите по проекти по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2020 г. съгласно Решение № 105 от 12.03.2020 г., Решение № 133/16.04.2020 г. и Решение № 236/11.06.2020 г. на СОС
19.06.2020