Три нови детски площадки радват децата от „Люлин“

Три нови детски площадки отвориха врати в „Люлин“ в началото на тази година.  Детските зони са разположени в близост до блокове №№ 006, 816 и 959. Площадките разполагат с комбинирани детски съоръжения за деца от 3 до 12 години и настилка, гарантираща безопасността на децата. Монтирани са пейки, кошчета за отпадъци и е засадена нова  дървесна и храстова растителност. Средствата за изграждане на детските площадки са предоставени от "Лидл – България".

12.02.2021