Три екипа представиха концепции за бъдещето на Централната баня

 

Да бъде създаден съвременен СПА център в неизползваната част от сградата, предлагат екипите 

На 27 ноември се проведе онлайн представяне на концепциите за развитие на северното и източно крило на Централната баня. Събитието бе излъчено на живо във Facebook Live формат и събра аудитория от над 300 души. Видео запис от представянето можете да откриете на fb.com/sofiaplan.bg

Трите избрани екипа: “Софийски терми”, „Kengo Kuma & Associates Inc и Ямазаки + Иванова Архитектс” и „Историческа баня” презентираха детайлните си разработки, включващи концепция, бизнес план и модел за развитието на неизползваната част от сградата. И трите колектива предлагат съвременна интерпретация на автентичните функции на северното и източно крило на Банята. Целта е да бъде създаден модерен СПА център с богато разнообразие от термални услуги, който да се превърне в притегателно място за жителите и гостите на София. Концепциите акцентират върху необходимостта от отваряне на сградата към околното пространство, както и от преосмисляне на средата чрез оформяне на нови пешеходни маршрути и атрактивни обществени пространства. Ключови акценти в разработките са по-добрата социализация и интеграция на археологическото наследство и минералната вода в зоната около Централната баня. Трите екипа са разработили задълбочени и гъвкави бизнес планове и модели, които предлагат да се потърси публично-частно партньорство за развитието на термалния център. Според експертите проектът има потенциал да кандидатства за европейско финансиране в новия програмен период 2021 – 2027 година. Пълните концепции на екипите можете да откриете на интернет страницата https://sofiaplan.bg/portfolio/banya/

“Представените днес концепции не са просто интересни идеи или архитектурни проекти. Това са предложения, които са обмислени и създадени от широк кръг специалисти от различни сфери, работили заедно, за да предложат цялостни решения за бъдещето на сградата. Затова концепциите съдържат както предложения за оптималното използване на вътрешните и външни пространства, така и идеи за оползотворяването на минералната вода, подход за съжителство с Музея на София и –особено важно – бизнес план и модел за управление. Тоест общината получава три комплексни предложения, разработени изключително задълбочено от различни професионални гледни точки, които работят в много сходна посока”, коментира директорът на Софияплан Любо Георгиев. 

„Трите екипа подходиха изключително професионално към задачата като периодично обсъждаха напредъка в работата си с екипа на Софияплан. Ние се постарахме да им бъдем максимално полезни като организирахме огледи на място и предоставяхме достъп до данни и изследвания, необходими за разработките. В резултат бяха създадени много богати и интересни концепции, които изпълняват изискванията на заданието”, допълни Даяна Николова, архитект-културно наследство в Софияплан. 

Отворената покана за разработване на концепция за развитие на северното и източно крило на Централна баня стартира на 15 май 2020 г., за да потърси аргументирани решения за успешното използване на сградата. Документи подадоха четири български и чуждестранни обединения, като всяко от тях предложи екип и метод на работа, резюме на концепция, бизнес план и модел за развитието на двете крила на Банята. Комисия в 15-членен състав избра три от екипите, които в рамките на три месеца трябваше да развият в детайли своите концепции, бизнес план и модел за неизползваната част от сградата.  

„Анализът на екипите е много задълбочен и дава реална посока за трансформацията на Централната баня. Посоката е ясна – връщане на минералната вода в сградата и създаване на термален център. Намирам потенциал и в трите концепции и съм респектиран от работа на екипите. Всички те са обхванали в анализите си и прилежащите пространства, което е много важно. Банята не функционира сама за себе си, а е част от историческия контекст. Бизнес моделът, който представят и трите екипа, може да бъде реализиран, тъй като анализите им показват, че дебитът на минералната вода е достатъчен за всички СПА процедури и допълнителни изисквания на 21. век. Надявам се да проведем архитектурен конкурс, за да влезем в конкретика и да пристъпим към довършване на задачата. След представянето на доклада пред Столичния общински съвет ще изготвим задание за конкурса. Ще съдействам заедно с екипа на Софияплан да довършим работата докрай”, заяви главният архитект Здравко Здравков.

Екипът на Софияплан ще събира коментари по концепциите до края на годината на info@sofiaplan.bg. След това на базата на предадените разработки и получената обратна връзка Софияплан ще подготви План за действие, който да бъде внесен за разглеждане в Столичния общински съвет в първите месеци на 2021 година.
 

27.11.2020