Трета група от младежи се обучава по общинската програма „Млад планинар“

 

Направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ съвместно с дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община проведоха обучение на деца и младежи по планинско ориентиране, оказване на първа помощ в планински условия. Инициативата се провежда на стопанисваната от „Аварийна помощ и превенция“ хижа „Боерица“ на Витоша.

Децата се обучават по програма „Млад планинар“, създадена по инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова, с цел запознаване с особеностите на планината.

В програмата, освен аварийни екипи на общината, участват планински водач и алпийски екип. Провежда се поход до местност „Конярника“, запознаване и боравене с компас и как да се предпазят от непредвидени обстоятелства в планината.

По програмата „Млад планинар“ бяха обучени още две групи с деца от Център за настаняване от семеен тип „Детелина“ и от Дом за деца без родителска грижа „Любен Каравелов“. Освен обучението се провеждат и много забавни игри, запознаване с най-честите обитатели от животински вид в природен парк „Витоша“ и с разнообразието на билките и флората в парка. В по-топлите часове има заслужена почивка. Организира се и прожекция на филми за реакция и оцеляване при бедствия.

 

09.09.2021