Тържествена церемония за връчване на стипендии на ученици за високи постижения в областта на спорта

По повод Деня на Българския спорт, Столична община организира Церемония за връчване на стипендии на ученици за високи постижения в областта на спорта, която ще се състои на 17 май 2017 г., 15.30 часа, ул. „Московска” № 33, ет. 5.
Стипендията е учредена с Решение на Столичен общински съвет през 2012 година и има за цел да отличи ученици, извоювали призови места на Световни, Европейски и Балкански първенства от олимпийски видове спорт от всички възрастови групи.

С Решение на Експертна комисия ще бъдат наградени и ученици с високи постижения от извънолимпийски видове спорт.

Специална стипендия ще получат студенти от Българска Параолимпийска асоциация за престижни отличия.

Церемонията се реализира в подкрепа на кампанията „София – Европейска столица на спорт 2018 г.” и включва участие на над 60 спортисти, ученици и носители на стипендията, гости от РУО – София – град и Столичен общински съвет.

Кметът на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова, г-н Елен Герджков – Председател на Столичен общински съвет и легендата на спортната гимнастика - Йордан Йовчев ще връчат стипендиите на отличилите се спортисти и награди за директори на столични училища.

Допълнителна информация:

За пета поредна година Столична община предоставя еднократна стипендия на ученици и младежи от столични училища, на възраст 1-12 клас, завоювали престижни отличия на Световни, Европейски, Балкански първенства и международни турнири от над 40 вида спорт /олимпийски и извънолимпийски/.

Експертна комисия, назначена със Заповед на Кмета на СО, разгледа всички постъпили искания от ученици и родители, както и номинации от директори от над 25 училища.

За 2017 г. бяха определени 65 финансови награди за ученици и младежи, завоювали отлични постижения в областта на спорта.

Наградата се връчва за успехи, завоювани през 2016 г. в следните категории:

I. Ученици,завоювали престижни места на Световни и Европейски първенства през 2016 година от олимпийски видове спорт в размер на 300 лв. /триста лева/ - 8 ученици

II. Ученици,завоювали престижни места на Балкански първенства през 2016 година от олимпийски видове спорт в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/ - 24 ученици

III. Атлети от Българска Параолимпийска асоциация с престижни награди от Световни и Балкански първенства– стипендия в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева / - 3 ма атлети от Българска Параолимпийска асоциация

IV. Ученици, завоювали престижни места на Световни, Европейски и Балкански първенства през 2016 година от извън олимпийски видове спорт в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/ - 15 ученици

V. Ученици, завоювали престижни места на международни турнири през 2016 година от олимпийски видове спорт в размер на 150 лв./сто и петдесет лева/ - 15 ученици

- През последните 5 години са изградени над 33 парк-фитнес площадки със свободен достъп, за 2017 година са планирани 12 фитнес площадки в паркови пространства в 11 районни администрации на обща стойност 357 000 лева;

- инвестират се милиони в изграждането на нови ученически спортни зали и физкултурни салони – приоритет в инвестициите за „спорт за всички” и ученически спорт;

- Столична община осигурява допълнителни средства за спортни дейности на училища и детски градини по проекти на стойност над 240 000 лева всяка година - финансират се над 90 извънкласни дейности в образователните институции;

- Столична община съфинансира проекти на спортни клубове в размер над 240 000 лева всяка година – финансират се над 80 проекта на спортни клубове и младежки организации;

- от миналата година бе създадена и специална програма за подкрепа на детско-юношеския спорт на обща стойност над 400 000 лева, в която се подпомагат спортните клубове от олимпийски спортове за развитие на детско-юношеските школи; За 2016 финансирахме 26 спортни клуба /детско-юношеските отбори/ за участие в държавни и международни турнири, издръжка на спортни бази, екипировка, участие на децата-спортисти в спортни лагери и други инициативи;

- По Програма за подкрепа на мащабни спортни събития подпомогнахме провеждането на редица европейски и световни форуми – през 2017 година предстои домакинство на град София на 6 първенства в столицата, като някои от по-значимите за тази година са Световна купа по художествена гимнастика «София 2017», Европейска младежка олимпиада по информатика, Открит шампионат на България по бадминтон и др.

- Столична община е учредител на финансова материална награда за учители, извели на призови места ученически отбори в 8 вида спорт от Ученическите игри; за 2016 година тя бе връчена за първи път на над 110 столични учители по физическо възпитание и спорт!

15.05.2017