Столичният общински съвет ще гласува изграждане на фотоволтаична система в ДКЦ № 22

 

Общинският Диагностично-консултативен център № 22 да изгради собствена фотоволтаична система – това предложение на общинските съветници от ГЕРБ-СДС д-р Антон Койчев и д-р Веселин Милев, и на зам.-кмета Дончо Барбалов предстои да бъде обсъдено от СОС. Вносителите подкрепят иновативния подход на ръководството на ДКЦ № 22, който иска да закупи и изгради със собствени средства фотоволтаична система в сградата на поликлиниката, която се намира на ул. „Н. Коперник“ № 9. 

Като мотиви в предложението се посочва, че само за три месеца електроенергията е поскъпнала със 70%, а в дългосрочен план прогнозните цени са с 50% увеличение спрямо месец юни т.г. Повишените цени на енергоносителите от своя страна увеличават изключително много разходите на общинското лечебно заведение в условията на икономическа и здравна криза.

Дружеството има възможност да изгради фотоволтаична система за своите нужди, а вносителите на доклада предлагат да се разреши ДКЦ № 22 да използва за целта собствени средства в размер до 70 000 лв. Така лечебното заведение ще може да се снабдява с необходимата за дейността си електроенергия, както и да продава  излишната произведена енергия. Според изчисленията на ръководството на лечебното заведение по този начин дружеството ще спестява около 6600 лв. годишно от разходите за електричество. Освен това, с продажбата на излишната електроенергия ДКЦ № 22 би могло да генерира и приходи.

22.11.2021